Octrooigemachtigde en merkenrechtadvocaat in Duitsland: Veel forfaitaire prijzen!

Ons advocatenkantoor voor octrooien en intellectuele eigendom in Duitsland – met een octrooigemachtigde (Duits octrooigemachtigde, Europees octrooi-, merken- en modellengemachtigde) en een Duitse advocaat/advocaat voor intellectuele eigendom – biedt vele vaste tarieven en vertegenwoordigt al jaren cliënten en advocaten uit verschillende landen.

Wij helpen bijv. op de volgende rechtsgebieden:

Merkenrecht: bijv. aanvraag van een Duits merk, depot van een EU-merk, aanvraag van een Zwitsers merk, merkonderzoek enz.

Modellenrecht: bijv. aanvraag van een Duits model, Europese Unie modelaanvraag, Zwitserse modelaanvraag etc.

Octrooirecht: bv. aanvraag van een Duits octrooi, Europese octrooiaanvrage, internationale (PCT) octrooiaanvragen, intrede in nationale fase in Duitsland, intrede in regionale fase in Europa, validatie van octrooien als Europees eenheidsoctrooi of in geselecteerde landen zoals Duitsland enz.

Gebruiksmodellenrecht: bijv. opstellen en indienen van een gebruiksmodel in Duitsland, gebruiksmodeltakken, intrede in de nationale fase in Duitsland enz.

– Ondersteuning bij juridische problemen op de Amazon marktplaats (bijv. schending van intellectuele eigendomsrechten).

Wij bieden:

  • Juridische ondersteuning in Duitsland en Europa in zaken van intellectueel eigendom
  • Goedkope forfaitaire prijzen voor de toepassing van intellectuele eigendomsrechten
  • Jarenlange ervaring van onze professionals

Neem contact op met ons Duits octrooi- en merkenrechtkantoor als u of uw cliënten hulp nodig hebben bij het intellectueel eigendomsrecht in Duitsland, Zwitserland of de Europese Unie.