Patentový zástupce a právník v oblasti ochranných známek v Německu: Mnoho paušálních cen!

Naše patentová advokátní kancelář a advokátní kancelář pro duševní vlastnictví v Německu – s patentovým zástupcem (německý patentový zástupce, evropský patent, ochranná známka a průmyslový vzor) a německým advokátem / právníkem pro duševní vlastnictví – nabízí mnoho paušálních cen a zastupuje klienty a právníky z různých zemí již řadu let.

Pomáháme např. v následujících oblastech práva:

Právo ochranných známek: např. přihláška německé ochranné známky, přihláška ochranné známky Evropské unie, přihláška švýcarské ochranné známky, rešerše ochranné známky atd.

Právo průmyslových vzorů: např. přihláška německého průmyslového vzoru, přihláška průmyslového vzoru Evropské unie, přihláška švýcarského průmyslového vzoru atd.

Patentové právo: např. přihláška německého patentu, přihláška patentu Evropské unie, přihláška mezinárodního patentu (PCT), vstup do národní fáze v Německu, vstup do regionální fáze v Evropě, validace patentu jako evropského jednotného patentu nebo ve vybraných zemích jako Německo atd.

Právo užitných vzorů: např. příprava a podání užitného vzoru v Německu, rozvětvení užitných vzorů, vstup do národní fáze v Německu atd.

– Podpora při řešení právních problémů na trhu Amazon (např. porušení práv duševního vlastnictví).

Nabízíme:

  • Právní podporu v Německu a Evropě v záležitostech duševního vlastnictví
  • Levné paušální ceny za uplatňování práv duševního vlastnictví
  • Dlouholeté zkušenosti našich odborníků

Stačí se obrátit na naši německou advokátní kancelář pro patenty a ochranné známky, pokud vy nebo vaši klienti potřebujete pomoc v oblasti práva duševního vlastnictví v Německu, Švýcarsku nebo Evropské unii.